Formularz zgłoszeniowy GIŻYCKO 8.07

  • Ilość koszulek jest ograniczona i decyduje kolejność zgłaszania na imprezie.

    Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, będzie potrzebna zgoda rodziców/opiekunów na udział w imprezie. Formularz zgody, będzie dostępny po wysłaniu danych lub po kliknięciu linku w mailu, który otrzymasz jako potwierdzenie zgłoszenia
 

Weryfikacja