Formularz zgłoszeniowy KACPA Challenge Pruszków

  • Ilość miejsc na imprezie jest ograniczona i decyduje kolejność zgłaszania. W przypadku osiągnięcia maksymalnej ilości uczestników, organizator zamknie formularz rejestracyjny.

    Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, będzie potrzebna zgoda rodziców/opiekunów na udział w imprezie. Formularz zgody, będzie dostępny po wysłaniu danych lub po kliknięciu linku w mailu, który otrzymasz jako potwierdzenie zgłoszenia
 

Weryfikacja